logo

Сатурн – астрологически характеристики

Сатурн – този, който изисква меко сърце

Най-неприятните въздействия в астрологията са тези, които се причиняват от позициите или движенията на Сатурн. Срещу тях на практика се реагира и най-трудно.

Сатурн е свързан с всичко древно, старо, закостеняло, всичко в света, което вече има форма. На практика той управлява миналото и съответно всичко, което то носи на всеки човек. Това е така, защото нашите мисли са бъдещето, нашите емоции и чувства, са това, което избираме като настояще, а това, което вече придобило форма, структура, е продукт на миналото. То се променя най-трудно. Затова най-мъчително се реагира на аспектите и позициите на Сатурн. В хороскопа той винаги разкрива къде в живота има най-тежки и вече определени позиции, къде миналото ни е завладяло, а любовта изчезнала. Затова най-важното е да сме готови за промяна в областите в живота, където се намира Сатурн /дом, знак, аспект/. Само, ако премахнем старите навици, старите форми, старите обвързаности ще можем малко или повече да елиминираме евентуални спъващи и тежки въздействия. Къде трябва да се извърши промяната и къде е сблъсъкът със старото, показва конкретната позиция на планетата.

Същевременно Сатурн разкрива и къде в живота можем да осъществим най-големи, тежки, трудни и видими проекти. Мястото разкрива възможностите ни да строим, да изграждаме, да формираме материята. Това е и полето на най-големия сблъсък, това е най-трудната част в живота. Това е позиция на действие и градеж. Разбира се, можем и да паднем, да срутим построеното, то да ни затрупа, да не издържим, дори да загинем. Сатурн е мястото, където сме готови да направим нещо по-фундаментално и по-материално. Това обаче винаги е трудно и можем да загубим мекотата и чувствителността на идеите си /вкарани във форма/, духовното и радостта от живота, да забравим кои сме. Ако прекалим с външните сили на Сатурн, материалното ще ни завладее и ще преминем границата.

Поради връзката си с миналото Сатурн управлява и кармичните обстоятелства в живота. Те винаги са продукт на миналото, на формата, на обстоятелства, които вече са изградени, на липсата на любов. Ако позициите и аспектите на Сатурн са тежки /квадрати, опозиции, полуквадрати, квадрат и половина и т.н./, то и кармичните ситуации са много проблемни. Да се развържат изисква много търпение и мъдрост. И това е така, защото Сатурн поради свързаността си с материалното, показва и точката, в която сме най-отдалечени от центъра, от Бога. Материята, формата, структурата винаги скрива истината за нещата, техния произход, причините им, вътрешните им връзки. Зад капсулираността на физическия свят се губят дълбоките прехвърляния назад във времето, взаимносвързаността между събития, които само на пръв поглед нямат смисъл и единство. А любов означава съединение.

На физически план Сатурн управлява и върховната власт на земята, управлява политиците и всички хора с високи позиции в йерархията на обществото. В известен смисъл, особено преди Христа, планетата се свързва и с князът на този свят, който тогава и управлява. Оттам идва вечният конфликтът между хората и властта.

Когато властта не е обвързана с Бога, тя не може да служи на хората или поне не служи по начина, които те мечтаят или изискват. От друга страна, ако самите хора не изискват власт, която има връзка с божественото начало и не носят благостта и разумността в себе си, те няма как да получат такава власт. Защото всеки получава това, което търси и което съответства на собственото му развитие.

Сатурн, когато е отдалечен от Бога е символ на гордост, отегчение, недоволство, мнителност, разрушителност, несправедливост, хоас, сиво еднообразие, тежък труд, подчинение и огромна ревност и омраза. Негов символ е великият инквизитор.

Той въздава тежко правосъдие, където то е нужно. Управлява кармичния закон. Когато служиш не на когото трябва, каквото и да правиш, винаги ще получаваш камшик. Така е било в античността. Тогава поради естеството на властта на земята положителна опция не е имало.

Преди 2000г. властта над земята бе сменена. Оттогава тече процес на трансформация и бурни и напрегнати процеси. Те са осъществени с раждането, служението, саможертвата и възкресението на Христос. Той идва, за да промени чрез цяла поредица от събития живота, да осъществи завоя в историческото развитие.

Затова единственият разумен начин да се реагира на действието на Сатурн е възвръщането към истинската власт, към истинските ценности в живота, към възстановяване на справедливостта, с една дума към връщането към Бога.

Разбира се, това е добре да бъде съпроводено с всичко, което може да бъде добрата страна на Сатурн; благодарност за всяко нещо, което човек има в живота; смирение; зачитане правата на другите, без да се отчитат собствените нужди; връщане на дълговете /емоционални, физически, финансови и всякакви други/; добра работа във всяко нещо, което се извършва; дисциплина, точност, акуратност, търпение, милосърдие и помощ за всеки, който изисква такава. Сатурн отстъпва само пред мекото и топло сърце. Всичко друго санкционира с абсолютна непримиримост.

Тези мерки са доста наложителни за тези, които имат по рождение напрегнати аспекти със Сатурн.

Сатурн по принцип има отношение към професията на всеки човек, към властта и социалното положение, към началниците, към политиците, към строителството, механиката, както и към родителите, като източник на авторитет.

При тежки аспекти и позиции е добре да се внимава с всички тези области на живота. Човек може да загуби работа, да има големи неприятности с шефовете си, да има неблагополучия със строителство и ремонти, ситуациите около родителите /възрастни хора/ е също напрегната.

Могат да се вземат много мерки, но най-важната от всички позиции е преоценка на старото, сбогуване със стари методи, традиции и начини на работа и живот, усъвършенстване в нови направления, поглед към съвсем различни възможности, приемане на всичко с благодарност, разбиране, смирение, дисциплина и помощ на нуждаещите се.

Само така могат да се покоряват върховете и в материята и в Духа, а Сатурн в хороскопа на всеки човек е едно такова предизвикателство към достигане на себепознание и съвършенство чрез омекотяване.
Още статии може да откриете в блога!