logo

360 градуса преди края

Всичко това се случи преди много, много Завъртвания на голямата Двойна Спирала, тогава, когато ние още бяхме хора и нямахме и най-малка представа за същността на Всемира – Живот, състоящ се от множество спираловидни завъртвания едно в друго, устремени все нагоре. Тогава ние дори и не подозирахме, че на определени периоди всеки кръг от тази огромна и безкрайна Спирала се преместваше с едно ниво нагоре и по този начин променяше и формите на живота в себе си. След всяко такова Завъртване Всемирният Живот се измянеше и ставаше все по-съвършенно любящ, все по-сложен и многообразен, а жителите му поемаха все по-нови и по-големи отговорности към себе си и към останалите зад тях. И така постепенно всички звена от Спиралата вървяха и вървяха напред, докато за всяко дойдеше съдбоносния момент да се изкачат достатъчно високо, за да се превърнат в истински покровители на Живота като Нас. Ниел Великите творци на Живота, създаден с Любов, и нашите най-добри помощници от Съвършените, единствени осъзнаваме цялата Спирала, а дори и това, което е зад нея. Затова и върху нас преди всяко следващо Завъртване натежаваше и отговорността от сътресението на Промяната. Ние, Великите бяхме тези, които подготвяхме Живота за последващия скок и ние бяхме там, където той се появяваше и там, където все още се зараждаше. Ние бяхме тези, които обгръщахме с търпение и всепоглъща любов Хаоса и Тъмнината, за да намерим зрънцата Съвършенството и да ги облъхнем със собствения си живот. Ние бяхме тези, които постоянно вдъхваха чрез любовта си Жизнеността в ниските полета на безкрайност, твърдост, неподвижност и студенина.
Ние, Творците на Живота във вечната борба с Общата Стихия, т.нар. Втора Огледална страна на Нашата Спирала, трябваше с любов и всеотдайност да отглеждаме и възпитаваме Безкрайния Велик Живот. Това е сега, но било е време, когато дори след няколко последователни Завъртвания на Спиралата не се е откривала възможност за оформяне на нови Съвършени – помощници на Великите творци, които да осъзнаят и да поемат с любовта си контрола на формите отдолу. Било е време на застой, когато след няколко поредни опита най-сетне усилията на нашите водачи дали резултат. В Кълбото, в нашата Вселена, само кръг от Огромната Спирала, Те ни бяха изградили нас – Хората – Създания, способни да съзнават Любовта на Живота, крепяща Всемира. Оттогава мечтаеха да ни превърнат в техни помощници, а по-късно и в Творци на новите животи като тях Самите – Най-Велики. И тогава в онова далечено минало, когато наближаваше новото Завъртване, чрез което Хората трябваше да се превърнат в Съвършенни, а Спиралата да запулсира под новите вибрации, Вселената ни се обърка. Ние, тогавашните Хора, намиращи се в нея, се оказахме ужасно неподготвени за етапа си на Съвършенство. И щяхме да загинем, ако не успеехме да усвоим преди Завъртването енергията на мисловните полета. Без контрол над Мисълта си Ние нямаше да можем да издържим на мощните вибрации на горното поле, в което Спиралата се готвеше да ни отпрати. Беше час на катастрофа и то не единствено за Нас, защото животът в нас не можеше да си отиде просто ей-така. Нашето нехайство щеше да погуби всички, защото другата страна на Двойната Спирала – Стихията, беше винаги нащрек и мигновено при провал на Любовта щеше да налезе в галактичните ни светове. Тя с устрем щеше да се втурне и чрез нас да унищожи Първата, нашата Спирала, а ние да се върнем с милиони кръгове назад, още преди живота ни да се е зародил и да е покълнал….
Затова беше време на върховно изпитание за всички Нас – Отгоре и Отдолу на нашето Кълбо – Вселена, за всички, където пулсираше всемирния т Живот. Борбата беше страшна и Стихията дори успя да се установи в нашите селения, но ние все пак опазихме Живота, защото именно тогава се оказа, че Ние – Хората вече бяхме Съвършенни, макар и да не осъзнавахме това.
Пред лицето на огромната опасност и сриващата се Вселена ние успяхме да направим последната си стъпка като хора и да освободим силата на Любовта, градяща нашите мисли и сътворяваща Живота долу. Една пазителка от древността на Вселената – Кълбо, един пилот, един магьосник, Манас и един професор по история на онзи свят, заедно с тогавашните Съвършенни, днес Велики като нас, Ни спасиха, а заедно със нас и нашата Вселена, и Двойната Спирала – Всемира на съграждащите с Любов.