logo

Защо да търсим извънземни? Те са си тук!

Петък, 27 Ноември 2009, автор: Силва Дончева


Така може би, би изглеждало извънземно


 
От няколко дена темата за съществуването или не на извънземни отново възбуди интереса на хората чрез коментариите в различни медии.
Това се случи главно, защото по въпроса взеха отношение не обикновени граждани, а хора от научните среди като проф. Лъчезар Филипов и проф. Петър Гецов, които ръководят Института по космически изследвания при БАН. И независимо, че те не бяха категорични в отговорите си дали има или няма извънземни контакти, като цяло бяха на мнение, че има всички предпоставки инопланетяните да съществуват. Разбира се, както винаги мненията бяха лични и не засягаха институцията, която представляват. По темата се говореше по-скоро като за хоби.

Това обаче е интерес на много хора н света, а и на много учени. Както знаем има дори формула за изчисляване на възможността за съществуването на живот, създадена от физика Франсис Дрейк. И наистина, ако човек се замисли не е невъзможно при стотиците милиарди звезди във Вселената, живот да има единствено на Земята, която е малка планета от средна звездна система в покрайнините на Млечния път.

От друга страна, в мистичните науки съмнения по този въпрос не съществуват, но на това никой не обръща внимание. Много хора не свързват астрологията с теориите за живот и разум на други планети или звезди, а единствено с банални предсказания за непосредственото битие или още по-лошо до група точки за любов или пари. Истината е, че теорията на астрологията се основава единствено и само на разсъжденията за извънземен разум. Върху това знание почива и цялата и практика и затова, който и се доверява автоматично приема и идеята за всепроникващ разум във Вселената.
Основното мото на астрологията още от десетки векове е: „Както Горе, така и долу” и то точно в този порядък, а не обратното. Този принцип разкрива идеята за абсолютната свързаност на всичко с всичко във Вселената, включително и на мисълта, че и в най-малката и частица е скрита информацията за сътворението и еволюцията на всичко останало. Поради това не е възможно на Земята да има живот, а Горе сред звездите не. Абсурдно е на ниво микрокосмос да съществува нещо, което го няма в МАКРОсветът. Това е все едно да кажеш, че в клетката има живот, но такъв не съществува в човека. животните или растенията. Всъщност от гледна точка на една клетка това може да изглежда и точно така, но не е вярно. Затова и астрологията, опитвайки се да обяснява живота на малкото се занимава с най-видимото във Вселената: звездите и планетите.

В теорията на окултните науки извънземен разум и живот не само съществува, но той е буквално навсякъде и ние сме напълно потопени в него. В този смисъл битието на Земята не нито първата форма на съществуване, нито пък най-съвършената или пък най-разумната. Напротив счита се, че при нас нещата са все още крайно примитивни и неосъзнати.

Самият термин астрология означава „говорът на звездите”, което вече предполага интелигентност на едно съвсем различно ниво. Вече и науката доказа, че животът на Земята е продукт между определени комбинирани фактори на Слънцето, Луната и Земята и като се има пред вид неговата сложност, многообразие и степен на разум, можем да си представим степента на разум на създателите. Това пък автоматично доказва, че най-разумният живот в нашата система е на самото Слънце. Затова всичко на Земята зависи и се ръководи от него. Факт, който учените все повече приемат въпреки механистичния си поглед върху същносттта на нещата.

Ето какво казва и Учителят по въпроса: „Сега астрономите може да говорят, че на Юпитер и другите планети и Слънцето няма живот, защото или са изстинали, или са много горещи, за да има живот. Това са само техни предположения, а окултните изследвания говорят, че те са населени и както казах живите същества на различните планети и слънца са различно организирани, според космичните условия на тези небесни тела. Сегашните хора мислят ,че животът може да съществува само при тези условия и при тази форма, каквито го намираме на Земята.”

Тези знания, които са фундаментът на астрологията, са трудно смилаеми и неразбираеми за повечето хора, поради неразвитата им способност да виждат нещата в тяхното единство, взаимосвързаност и интелигентност.
Фактът обаче, че животът на Земята се ръководи изцяло от космическите цикли на Зодиака и от различните цикли и промени на самото Слънце, също трябва да ни говори, че нещата не са случайни. Глупаво е да казваме, че нещо живо и разумно се е появило от нещо мъртво и неразумно. За съжаление дори повечето от т. нар. астролози никога не говорят за планетите и звездите като за живи същества, въпреки че всички знаят, че това е точно така. Работата с влиянията на Зодиака е работа с определени Велики разумни космически същности. Няма иначе как да бъдат обяснени толкова трудно разбираемите природни закони. И защо не си признаем (или просто не се знае), че и основната теория за създаването на Вселената – Теорията за Големия взрив е създадена от йезуита, свещеник и физик Георг Леметер, който пък се сетил за нея, когато съпоставил знанията си върху Теорията на относителността и първа глава на Битие и по конкретно с фразата: „Бог рече да бъде светлина. И биде светлина”. По този начин опитите ни да наподобим Големия взрив в ЦЕРН, е опит да пресъздадем част от първа глава на Битие. Всъщност експериментът изкуствено да осъществим състояние на гравитационна сингулярност и оттам евентуално на взрив на частици, са доста сложни, интересни и впечатляващи, но ако наистина се потвърдят, ще докажат единствено древните учения. Всъщност науката непрекъснато ходи след окултната наука като непрестанно я доказва. Така например в последните 30-40 учените потвърдиха това, което се знае от хилядолетия; че на повърхността на Марс има желязо, че Венера е обвита със сяра, а на Юпитер има постоянни гръмотевични бури. Да не говорим за прастарите теории, че сме създадени от Слънцето. Затова не е лошо като Леметер, учените да четат внимателно и от друг ъгъл определени книги и особенно тези, които са най-препрочитани от хилядолетия. Факт, който сам по себе си говори много.

Светът е изграден по невероятни за нашето възприятие закони и ред и естествено е това да предполага живот и разум. Безумец е този, който смята, че цялото това съвършенство е възникнало случайно и в резултат на някакъв непонятен хаос.
В този смисъл, когато се борави с астрологията и се разглеждат влиянията на различни планети и звезди от Зодиака, се разсъждава не толкова за физически и енергийни полета, а се приемат главно влиянията на мисълта на милиарди разумни същества с еволюция многократно надвишаваща нашата. Работата с астрологията изисква и голяма доза смирение и размишления върху факти, които са доста далеч от непосредственото ни битие, но изцяло го определят. Самата астрология не е човешко знание, защото няма как да познаваме неща за звездни системи отдалечени на милиони парсеци от нас. Така например се знае, че целия сектор от милиарди звезди, обхващащ първите 30 градуса от Зодиака и свързван със съзвездието Овен е под непосредственото влияние на архангел Михаил. Този факт определя и ръководи нашата мисловност и деятелност като хора.

Затова, когато казваме „Аз съм Рак или Лъв”, колкото и да сме далече от обективната истина, ние малко или много показваме, че сме под мисловните въздействия на огромен разумен свят над нас с определена характеристика. Затова и бихме могли да контактуваме с него по друг, много по-разумен начин и по-точно със силата на мисълта.

Иначе как бихме си обяснили, че поредните промени в климата настъпват абсолютно точно заедно с настъпването на новата астрологическа епоха на Водолей. Предишната такава промяна е станала точно след Рождество Христово, когато епохата на Овен сменя епохата на Риби. Малко хора знаят, че Великото преселение на народите, което на практика създава и България, е в резултат на рязко застудяване на климата точно около 2-3 в. след. Р.Хр. Всички знаят, че Риби имат влажно и студено въздействие, а Овен е по-топъл и много сух. В този смисъл къде сте виждали изображение на римски император или грък преди новата ера облечени в палто и с шапка на главата. Застудяването преди 18 века се случва едновременно със смяната на съзвездията в точката на пролетното равноденствие, определено от прецесията на земната ос или по-точно около 220г. сл.Р.Хр. Междудругото по времето на Древна Гръция и Рим оста на планетата е била по-изправена и това на физическо ниво е определяло и по-топлия климат. А в момента се случва същото.

Това съобщи и преди 3 години един български учен проф. Рангел Гюров от Геофизичния институт на БАН; „Лятото закъсява заради промяна на позициите на Тропика на Рака с около 1.5 градус на север. Причината е в ротациите на масите в обема на Земята. Променя се и наклона на планетата, който по принцип е 23.5 грдуса. Това пък ще измени скоростта на въртене на Земята около Слънцето……” и още „Нашата хипотеза противоречи на схващането на учени от Кеймбридж, според които промяната на климата се дължи на Гълфстрийм. Те обаче не могат да обяснят защо се изменя температурата на водата на течението”, твърди проф.Гюров. Независимо обаче каква е причината за промяната на климата, тя си е факт, както е факт, че астрономически съзвездие Водолей застъпи към точката на пролетното равноденствие през 1914г. Неговата характеристика е по-топла и доста по-суха от тази на Риби. Факти, над които научната общност с присъщата си гордост и страх не иска да коментира. На практика много учени споделят подобни мнения, но поради притеснение от осмиване и изключване от средата си не искат да говорят. Добре е, че все пак има и фрази като тази; „Би било глупаво да кажем, че сме единствени в цялата Вселена и други няма.”, а и прослувутите мисли на Айнщайн „Бог не си играе на зарове” или пък „Бих искал да зная мислите на Всевишния”. А истината отдавна се знае: „ Влиянието на всяка звезда се определя от степента на развитието на съществата, които живеят на нея.” и още: „Най-висшите типове от човешката раса са на Слънцето. А Земята се намира на най-ниското положение, тя се намира в най-гъстата материя и следователно хората на Земята са най-оплетени в материята.” Учителят.

В този смисъл търсенето на контакт с извънземни чрез технически средства и радиотелескопи едва ли ще даде ефект. Направо е чудно и защо ги търсим и харчим такива ресурси, след като те са навсякъде около нас и контактуват непрестанно с нас. Да не мислите, че мислите в главите ни са наши. Все още не са, потопени сме в тях и само ги прихващаме. А най-интересно е и защо говорим за извънземни след като всички в целия Космос сме с подобен произход. Докога човечеството ще се държи като клетка в едно тяло, която не иска да знае за големия организъм и отричат интелекта в него, за сметка на своя собствен?

Още статии може да откриете в блога!

Силва Дончева