logo

Учебник по астрология

Астрология Силва Дончева

Астрология

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ ОТ ТАЗИ КНИГА !

1. Хората са под въздействие и на  зодиакалните съзвездия, които не съвпадат със зодиакалните знаци. Слънцето поема влиянията на съзвездията и пречупвайки ги през себе си, ги препраща към знаците на зодиака, които са виртуалните врати към земята. На практика влиянията на съзвездията не се отчитат, въпреки че тяхната роля е много важна. Истината за този приоритет е загубена преди повече от 2000 години.  Древните са правели тази разлика. Те са работили поне с два зодиака.

2. Значенията на зодиакалните знаци (те зависят единствено от наклона на слънчевите лъчи към Земята) важат само и единствено за северното полукълбо. Техните значения са точно противоположни за южното, защото там на 22 март започва есента и това съответно дава начало на нейния кардинален знак Везни.(денят намалява) Затова пък знакът на Овен, поради специфичния ъгъл на Слънцето спрямо Земята започва на 22 септември.) денят се увеличава. Не говорим за съзвездия, а за знаци.

3. Всичко в астрологията има своето астрономическо съответствие, защото на практика АСТРОНОМИЯ и АСТРОЛОГИЯ са една и съща наука.Така е било преди 2000 г., така е и днес. Защо иначе основният принцип на астрологията ще бъде „Както Горе, така и долу”.

4. Слънцето и планетите са подвластни на зодиакалните СЪЗВЕЗДИЯТА и като такива носят техните характеристики. В традиционната астрология те се разглеждат единствено като „господари” или „управители” на зодиакални ЗНАЦИ, което е само половината от истината, защото истинската им същност идва от могъщите съзвездия и те им съответстват.

5. Астрологията приема за центъра на света отделния човек, т.е тя е ХОМОцентрична и в нейния център е всеки отделен човек и енергийните полета, които се стичат към него в момента на неговото раждане. Затова споровете от средните векове относно геоцентричността и хелиоцентричността в астрологията нямат никакво значение. В астрологията е приет принципът на наблюдението, който е в съответствие с общата теория на относителността. (важен е наблюдателят).

6.Теорията на астрологията е напълно в унисон с Общата теория на относителността и с Теория на вълните, което предопределя могъщото влияние на съзвездията. Именно затова и една от главите в тази книга се нарича, „Звездите ни влияят, но и ние на тях”…… В този смисъл тази книга  е допълнение към Теорията на всичко.

7. Човешката история винаги е била подвластна на звездните влияния (от съзвездията) и, че в този смисъл тя определя целта на човешкото развитие да ни изведе от безкрайния кармичен кръг на преражданията и страданията (Еклиптиката – Зодиак). Човешката история всъщност е основното доказателство за огромното въздействие на зодиакалните съзвездия.

                     КАКВО ИЗУЧАВА АСТРОЛОГИЯТА?

 

Всеки знае, че астрологията изучава влиянието на звездите върху живота на Земята. Загадката, обаче е как точно се осъществява то? Това е вечният въпрос, на който на практика няма и засега напълно  изчерпателен отговор. Затова ще се опитаме за бъдем максимално логични и последователни в обясненията на това сложно взаимодействие между човек – планета – слънчева система и звезди от еклиптиката.

1.Планетата Земя е част от звездна система, наречена Слънчева, която се намира в звездна група, наречена Местна. Слънчевата система е създадена под влиянията на зодиакалните съзвездия.  По тази причина древните са ги нарекли даващи живот, животински. По същата причина всяка планета е обвързана с определено съзвездие и съответно с определен знак. Така например съзвездие Лъв има пряко въздействие върху образуването на цялата слънчева система. То определя глобалните и характеристики и най-вече тези на Слънцето. Съответно и другите съзвездия по еклиптиката вземат активно влияние върху конкретни процеси при формирането на отделните планетни системи около Слънцето. Съзвездието на Козирог например има пряко отношение към всичко случващо се на Сатурн и живота там. Съзвездие Стрелец определя случващото се на Юпитер и т.н. Съответно тези въздействия пристигат към Земята през фокуса на Слънцето. Когато Слънцето се движи на фона на определено съзвездие, то приема съответната информация, презарежда се с живот  и пречупвайки я през собствената си същност я препраща през виртуалните врати на Земята – знаците, определени от наклона на земната ос и въртенето около Слънцето.

Самите съзвездия се ръководят от могъщи божествени духовни йерархии /ангелските чинове/, които управляват живота на Космоса и съзнателния живот в него. Затова влиянията на съзвездията поддържат живота и го направляват по най-добрия начин. Това предполага и съзнателната комуникация с тях.

Съзвездията определят всичко в Слънчевата система, като имат влияние и върху сезоните на планетата ни и затова определят и имената на знаците.

Знаците са виртуалните врати към Земята, през които влизат влиянието на съзвездията, пречупени през Слънцето. В този смисъл между знаци и съзвездия има вътрешно сродство, т.е времето на началото на пролетта има сродни характеристики със съзвездието на Овен, затова със започването на пролетта винаги започват процеси, имащи връзка с влиянията на Овен, но вече като знак. В същото време обаче градусите на съзвездието, което е зад слънцето винаги се променят. Това не създава проблеми, докато знак и съзвездие долу-горе съвпадат. В последствие обаче след 228г. сл. Христа започва разминаването между съзвездие и знак и астрологията тотално се обърква, защото трябва да се работи с два зодиака – един за сезоните /Неподвижен/ и един за съзвездията /Подвижен/.

Името Еклиптика (затъмнение) е дадено от астрономите в ново време, за да обозначи не само видимия път на Слънцето, но и траекторията по небесната сфера, върху която при определени обстоятелства /изравняване на линията/ се наблюдават Слънчевите и Лунни затъмнения. В съвременната астрономия съзвездията, които пресичат еклиптиката са останали с наименованието си от древността – зодиакални. В този смисъл определенията им съвпадат.

Земята извършва няколко главни движения, които предопределят ъглите, под които влизат космичните влияния от Зодиака през Слънцето, както и основните два Зодиака – Неподвижния и Подвижния.