logo

Възкресението Му – най-важният ден в историята

Силва Дончева
18.04.2014г
София

На този ден преди две хиляди години се е извършило най-важното събитие в човешката история. На първо място, това е така, защото развитието ни тръгва по в друга посока. До идването и служението на Христа хората са преминавали в т.нар. инволюционен стадий. През този период човешкия дух слеза от духовния свят в материята и се стреми да я овладее, т.е движението е от центъра, от Бога към периферията. Христос идва преди две хиляди години, за да обърне хода на историята и да ни въведе в периода на еволюцията, т.е възвръщането към Бог. Това е период на изграждането на свръхсъзнанието и движение от периферията към центъра, към Бога.

На второ място, Христос променя властта на Земята. Спомнете си случая при изпитанията в пустинята, Исус много ясно отговаря на дявола /а той е князът на онзи свят/ на три пъти по начин, който пребръща представата за ценостите в живота.“Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което изхожда от Божиите уста“, Матей 4:4; „Да не изкусиш Господа, Бога твоего“, Матей 4:7, „Махни се Сатано,, защото е писано: „Господу Богу твоему да се поклониш, и само Нему да служиш“, Матей 4:10. Това е истинския път към нови цености и нови хоризонти. Действително до идването ан Христос и до неговата мисия властта е била в княза на онзи свят, който оповестява това много категорично. След като показва на Христос всичките царства на Вселената, той казва: “Тебе ще дам всичката тази власт и славата им, защото е мене предадена и давам я комуто ща“, Лука 4:5-6. С тази власт обаче на практика е свършено чрез служението, жертвата и възкресението на Христос. Властта оттогава се променя напълно и има друг носител – Сина Божий и Сина човешки; Словото Божие, което стана плът.

На трето място, Христос утвърждава в човешкото съзнание и дух и друга колосална промяна. Хората вече са изкупени и чрез Христа се превръщат в синове Божии. Човечеството чрез акт на една огромна жертва по Божията милост преминава в ново състояние, като излиза от състоянието на робство и влиза в етапа на осъзнаване на божествеността и превръщането на хората в синове Божии. От онзи велик момент на Възскресението, властта на Земята е друга; невидима, духовна, разумна и милосърдна. И пристъпи Исус, та им говори и рече: “Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и сина и Святого Духа. И учете ги да пазят всичко що съм ви заповядал; и, ето, аз съм с вас през всичките дни до скончанието на века“. Матей 28:18-19-20. В духовното и астрално поле настъпва огромна промяна, която в рамките на няколко хиляди години ще се осъществи и на физически план.

„Защото трябва това тленно да се облече в нетление, и смъртното това да се облече в безсмъртие. А когато тленното това се облече в нетление, и смъртното това се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне словото, което е писано „Погълната биде смъртта с победа. Де ти е смърте, жилото? Де ти е, аде, победата? Кор.15:53-54-55.

Времето след Христа е период на възвръщане, в който хората ще започнат да се схващат и да се държат като божествена душа, ше получат безсмъртие, ще възкръснат. Това е пътят на Христос, който няма аналог, нито каквото и да е било общо с други учения и духовни теории.

„Аз съм Пътят, Истината и Животът, никой на дохожда при Отца Ми освен чрез Мене“. Йоан 14:8

А което за човек е невъзможно, за Бога е възможно!

ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ! В ИСТИНАТА ВОЗКРЕСЕ!

Още статии може да откриете в блога!