logo

Вижте тази беседа, която дава нова светлина за Астрологията

Предлагам Ви една беседа на Учителя, във връзка с това как се осъществяват влиянията на планетите в астрологията.
Всъщност най-добрите възможности на човек да преодолее тежките взаимодействия в хороскопа си е духовната работа. В това отно…шение методите на Учителя нямат аналог и като разнообразие и като сила на въздействието. Молитвите, упражненията и формулите смегчават силно всяка квадратура или опозиция, разгръщат секстилите и тригоните. Много конкретно разбира се е и въздействието на стотиците песни на Учителя, както и на текста и музиката на Паневритмията. В нея има упражнения като: тъкане, изгрява слънцето, квадрат, радостта на земята, пентаграм, слънчеви лъчи. В Паневритмията има зараждане, тъкане, квадрат, опозиция, тригони, всичко това вплетено в пътя на Слънцето и различните му взаимодействия в слънчевата система. Текстът на песните, музиката, движенията всичко има отношение към разположението на небесните тела и най-вече е в пряка връзка със слънчевите влияния. Това е астрология в слово, музика и танц.

А ето и беседата на Учителя и напътствията Му, които всеки може да направи сам:
Още статии може да откриете в блога!