logo

БЪДЕТЕ УЧЕНИЦИ! НИВАТА В АСТРОЛОГИЯТА!

Силва Дончева 2014

Хората реагират различно на планетарните и слънчевите влияния според степента на своето духовно развитие. Това е безспорен факт и затова всеки трябва да е наясно със себе си, тълкувайки собствената си звездна карта и решенията, които трябва да вземе.

Искам да ви споделя една беседа на Учителя, за която си припомних, когато прочетох лекцията на Михаил Левин „Отработване на планетарните енергии“, в която той разглежда нивата в звездните карти на четири категории хора: старозаветни, новозаветни, праведни и ученици.

Беседата ва Учителя е съборна „Пътят на ученика“, петък, 19 август 1927г., София:

„Ние разделяме хората на четири категории: старозаветни, новозаветни, праведни – хора на новите времена и ученици. Какви са били вашите мисли и възгледи за живота в миналото, ще ги намерите в Стария Завет. Какви са били вашите възгледи за живота като новозаветни хора ще ги намерите в Новия Завет. Ако пък търсите в евангелието пътят на ученика, там няма да го намерите. Значи пътят на ученика,това е новото, което днес Бог дава.“

Действително сега в астрологията има тенденция, нещата винаги да се приемат положително; т.е. нищо да не се разглежда негативно; няма лоши въздействия, няма страшни аспекти, няма негативни домове или знаци, няма напрегнати взаимодействия. Квадратите и опозициите са прекрасни възможности за велики дела.

Това всъщност е така, но само ако си в най-високата категория – Ученик. За останалите нива, категории /новозаветни, праведни/ тези въздействия /квадратурите, опозициите/ са най-малко доста притеснителни. А за хората, които са старозаветни те са направо унижожителни, страшни и непосилни. Често дори и не са и поучителни, поне не съзнателно.

Трябва да се знае, че много рядко се изготвя зведна карта на човек, който има нивото на ученик и за която може да се каже, че всичко е позитивно. Само в живота на ученика няма противоречия, от които той дори да не се натъжи. Всъщност в беседата Учителя разкрива как хората реагират на проблемите в живота, т.е на тежките аспекти и положения.

Старозаветните се озлобяват, новозаветните се съблазняват, праведните се наскърбяват, а само ученикът винаги е в равновесие и изпитва тиха радост от възможностите, които противоречията в живота му даряват.

С една дума ученика, независимо от загубите и тежестите на земния живот е винаги изпълнен с разумност, мир и радост. Той е непоклатим.

Ако в определена ситуация обаче загуби мирът, равновесието и светлината, той загубва нивото, с което може да надмогне планетарните влияния.

В този смисъл е много трудно да кажеш на човек, който не е ученик, да бъде духовно весел и равновесен пред настъпваща загуба на работа, безпаричие, болест, смърт, раздяла или самотата, защото точно това предоставят някои от т.нар. тежки аспекти като квадратури, опозиции и понякога определени съвпади. Всъщност този катарзис на квадратурите и опозициите е предпоставката за велики дела.

Затова, за да се помогне истински на един човек може да се каже накратко само едно нещо: стани ученик!

„Аз зная, казва Учителя, много от вас са бедни, много от вас са болни, много от вас са невежи…Казвате: Учителя не знае ли всичко това. Зная и защото зная, показвам ви пътя, по който ще намерите това богатство, показвам ви мястото, откъдето можете да го вземете…..Всеки ще бъде абсолютно свободен, ще отиде сам и ще си вземе, колкото му трябва. Всеки трябва да бъде искрен да знае, че това учение има приложение…

…И всяка интелигентност, всяко знание, всяка сила, всяка доброта ивсяка мощ, било на човека, било на обществото, било на народа, било на цялото човечество, се дължи на ТОЗИ, Който е създал света. ….Ние сме членове на този свят, и трябва да изпълним Божията воля, каквато и да е тя. Този е великия закон на вечния живот. Този е великия закон на учениците…“

Всъщност само ученикът, който прилага и се учи добре, може да отработи напълно тежките аспекти в хороскопа и в живота си, така че да разреши всички противоречия и да изпитва радост от това. За останалите това е много по-трудно и понякога невъзможно. Защото дори праведните ще се натъжат и дори разплачат. Само ученикът ще знае какво да прави.

Бъдете ученици ! Това е единственото решение и за личните и за социалните и общочовешки въпроси и най-вече за българите!